Show trailer

Study time: 30
Gross price: 999.99
Currency PLN
Activities count: 0
License (mos): 12

Szkolenia Lean Six Sigma Green z certyfikatem

Lean Six Sigma Green Belt Certyfikat

Szkolenia realizowane są w formie zdalnych sesji z trenerem na platformie Zoom.us. Zakres podzielony jest na małe tematy. Każda sesja to jeden temat po którym uczestnik realizuje pracę domową. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają ok 60 minut. Dzień i godzina sesji może być ustalona dowolnie z grupą (pierwsza sesja jest ustawiona na sztywno). Sesje są nagrywane a materiał wideo jest udostępniany uczestnikom. Przekazywane są dedykowane materiały teoretyczne w formie .pdf Po wykonaniu wszystkich prac domowych przez uczestnika wysyłany jest tradycyjny certyfikat. Ilość i tematy sesji opisane są przy każdym szkoleniu.

Gross price: 999.99 PLN

Buy course

Igor Łęgowski

Lean Six Sigma Master Black Belt

What will you learn

  • Proces kontroli: Nauka metodyki kontroli, która pozwala monitorować i utrzymywać osiągnięte wyniki, aby zapewnić, że poprawki są utrzymywane w czasie.
  • Metodologia DMAIC: Nauka procesu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) jako struktury, która prowadzi do doskonalenia procesów biznesowych.
  • Pomiar jakości: Nauczenie się, jak skutecznie zbierać i analizować dane w celu oceny wydajności procesów i identyfikacji obszarów do doskonalenia.
  • Praca z zespołami: Rozwijanie zdolności do efektywnej pracy w zespołach projektowych, które składają się z przedstawicieli różnych obszarów organizacji.
  • Doskonalenie procesów: Wykorzystanie narzędzi i technik Lean Six Sigma do zwiększenia wydajności, redukcji marnotrawstwa, skracania cyklu produkcyjnego i poprawy jakości produktów i usług.
  • ozwiązywanie problemów: Rozwijanie zdolności do identyfikacji i eliminacji przyczyn problemów oraz wdrażania rozwiązań zapobiegających ich powrotom.
  • Zrozumienie Lean Six Sigma: Zapoznanie się z podstawowymi założeniami i filozofią Lean Six Sigma oraz roli Green Belt w procesie doskonalenia jakości.

Comments and ratings

Page of 0
Rows:

All activities

Course don't have modules yet!