Privacy policy of the website: https://open.e-lea.com

  Licencjobiorcy przysługuje prawo do posługiwania się Oprogramowaniem, w celu zgodnym z jego przeznaczeniem.
  Licencjobiorca zobowiązuje się używać Oprogramowania w sposób zgodny z porządkiem prawnym.
  Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.
  Witryna internetowa - dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Państwa danych.
   Administrator danych osobowych:
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: administratorem Państwa danych osobowych przekazanych na platformie jest: 
  Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski, Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wlkp., 5940006610
  Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych regulują osobne postanowienia podjęte z Administratorem Państwa danych osobowych.
  Dostęp do witryny internetowej udzielany oraz odbierany jest wyłącznie przez
  Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski, Walczaka 114, 66-400 Gorzów Wlkp., 5940006610
  PRZERWY TECHNICZNE
  1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić dostępność platformy edukacyjnej na poziomie 98% w skali roku.
  2. Sprzedawca przewiduje przerwy techniczne, w czasie których podejmowane będą działania mające na celu rozwój platformy edukacyjnej i jego produktów cyfrowych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  3. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności , aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.
  4. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za szkody wyrządzone przerwami technicznymi w działaniu platformy edukacyjnej.
  Polityka cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową i przechowywane na Państwa komputerze - zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny internetowej. Wykorzystywane przez witrynę internetową pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny. Witryna internetowa wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego.
  W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny internetowej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez witrynę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Log in